فرم نظرسنجی پروژه پارک جنگلی

فرم نظرسنجی پروژه پارک جنگلی

شهروند گرامی :
شهرداری بیرجند حداکثر توان و امکانات خویش را جهت ارائه خدمات با کیفیت مناسب به شما شهروندان عزیز و فهیم در رفع کاستی های موجود بکار گرفته است و این مهم میسر نمی گردد مگر با همکاری و همدلی شما عزیزان، با سپاس از مشارکت در این نظرسنجی .