ارتباط با شهردار محترم شهر قطور

ارتباط با شهردار محترم شهر قطور

لطفاً جهت پيشبرد اهداف شهرداري و ارائه هرچه بهتر خدمات، انتقادات و پيشنهادات خودتان را با ما در ميان بگذاريد.