پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات -شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی - 1397/09/11

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات -شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی - 1397/09/11


شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمائید .
با تشکر مهدی صفوی نژاد - مدیرعامل