فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان

کاربر گرامی خواهشمند است مشخصات لایه های GIS موجود در آن دستگاه را برای هر لایه به صورت جداگانه در فرم ذیل وارد و در پایان فایل را بارگزاری نمایید.