بانک اطلاعات بانوان شاغل در شهرداری ها

بانک اطلاعات بانوان شاغل در شهرداری ها

همکار محترم سرکار خانم . . .
لطفا جهت تکمیل فرم زیر دقت لازم را مبذول نمایئد. این فرم جهت تشکیل بانک اطلاعات کامل از بانوان شاغل در محموعه شهرداری های استان می باشد.