فرم نظر سنجی تکریم ارباب رجوع

فرم نظر سنجی تکریم ارباب رجوع

پاسخگوی گرامی این فرم در راستای موضوع ماده 8 طرح تکریم ارباب رجوع و درجهت ارتقای خدمت رسانی کارکنان به شما عزیز گرامی طراحی شده است . لذا خواهشمند است در کمال صداقت و دقت به سوالات آن پاسخ داده شود